Oбмяна на опит с МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”
Написано от Administrator
Понеделник, 06 Юли 2015 15:59
Печат

МИГ „Нови пазар-Каспичан” осъществи обмяна на опит с МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”


В дните от 21 до 23 април 2015г. членове на екипа и на управителния съвет на МИГ „Нови пазар-Каспичан” посетиха гр.Панагюрище, където се осъществи обмяна на опит и добри практики с домакините от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

В рамките на посещението бяха обсъдени резултатите от изпълнението на СМР в  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” и МИГ „Нови пазар – Каспичан”, срещнатите проблеми и тяхното преодоляване – взаимоотношения с бенефициенти, МЗХ и ДФЗ–РА, както и бяха посетени вече изпълнени проекти на бенефициенти, финансирани по програма „Лидер”.