Изменения на СВОМР
Написано от Administrator
Сряда, 12 Май 2021 00:00
Печат

Изменения на СВОМР

Днес, 12.05.2021 г. СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ публикува документи за промяна на СВОМР, предприети във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони. Одобрена е промяна на ПРСР 2014-2020г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите мнения, предложения, коментари и писма за намерение на електронна поща: : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , по пощата или в офиса на сдружението на адрес: гр. Нови пазар, 9900, ул. ”Оборище” 1, ет.3 в срок до 15:30 ч. на 20.05.2021 г., когато постъпилите предложения ще се представят за разглеждане на присъствено обществено обсъждане, което ще се проведе в многофункционална зала на НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Проект на предложение за промяна на СВОМР