ФИЛМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СМР НА "МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН"
Написано от Administrator
Четвъртък, 24 Септември 2015 15:35
Печат


Като част от дейностите за популяризиране, информиране и публичност, Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан възложи и бе изработен филм за реализирането на Стратегията за местно развитие на територията на двете общини Нови пазар и Каспичан за периода от юни 2012г. до септември 2015г. Филмът представя по-голямата част от реализираните с финансовата подкрепа на МИГ Нови пазар-Каспичан проекти.