ФИЛМ „10 ГОДИНИ МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Написано от Administrator
Вторник, 22 Декември 2020 00:00
Печат

 

Като част от дейностите за популяризиране, информиране и публичност, МИГ „ Нови пазар-Каспичан възложи и бе изработен филм, вкл. превод и субтитри на английски език по случай 10 годишния юбилей на Сдружението. Филмът е за  реализирането на стратегията за местно развитие на територията на двете общини Нови пазар и Каспичан за двата програмни периода от ПРСР до момента. Представени  са резултатите от прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“,  като се акцентира на договорираните и реализираните проекти с финансовата подкрепа на МИГ Нови пазар-Каспичан“, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

https://youtu.be/lflU1sODV3I

 

 


Филм за резултатите от прилагането

на подхода Лидер

 

Филмът "МИГ в помощ на малките общини (МИГ Нови пазар - Каспичан)" е от поредицата "Броенето на пилците" на КУПФЕС, отразяваща теми от използването на еврофондовете в България през завършилия финансов период 2007 - 2013 г. Поредицата е финансирана от "Програмата за подкрепа на НПО в България по Механизма на ЕИП"

https://www.youtube.com/watch?v=ow89IDjGUY4&sns=fb