Еднодневни обучения на екипа на МИГ
Написано от Administrator
Четвъртък, 14 Декември 2017 12:11
Печат

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

 

На 06 и 07 декември 2017г. СНЦ"МИГ Нови пазар - Каспичан" проведе две еднодневни обучения в гр. Нови пазар и  гр. Каспичан на тема "Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР и минимизиране на рисковете при  реализацията й ".  Участници в обученията  бяха екипа на МИГ Нови пазар - Каспичан , членове на  УС и членове на ОС.

 

 

 

 

 


Последно променен на Четвъртък, 14 Декември 2017 15:30