ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2
Написано от Administrator
Печат

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2

 

Във връзка с предстоящия прием през 2018 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар - Каспичан  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2  (секция документи)

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 26.03.2018 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 14.03.2018г.