Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2
Написано от Administrator
Четвъртък, 29 Ноември 2018 15:39
Печат

Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"