Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Написано от Administrator
Вторник, 27 Август 2019 15:31
Печат

Подписване на договор  за финансиране по мярка 4.2.1” Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Днес  на  27.08.2019г. Председателят на УС на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” -  Ангел Куцаров  и бенефициента  „ИВАНОВИ  АГРО” ООД  подписаха тристранен договор  с  ДФЗ –Разплащателна агенция за финансиране на проектно предложение  по мярка  4.2.1” Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Проектното предложение BG06RDNP001-19.015-0001 „Изграждане на цех за първична преработка и пакетиране на ядки, закупуване на машини и оборудване“  е на  стойност 391 165.65 лв. без ДДС , сумата на одобрената  безвъзмезната  финансова помощ е  194 534.96 лева  без ДДС .

 

 

 


Последно променен на Вторник, 27 Август 2019 15:49