• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 12 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 20 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕЗЕЛИЕ” И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1924" с. Върбяне за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"
Написано от Administrator
Петък, 03 Юли 2020 16:56
ПДФ Печат Е-мейл

 

Днес 03.07.2020г., председателят на УС на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Иван Ганчев и председателят на Народно читалище "Васил Левски - 1924" с. Върбяне Николай Найденов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.269 S2 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат Народно читалище "Васил Левски - 1924" с. Върбяне с наименование: "НЧ"Васил Левски - 1924" - Минало, традиции, послания, съвременност“, Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан".

 

Проектното предложение е на стойност 19 494.80 лв.
Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 19 494.80 лв.

Предвижда се закупуване на оборудване за етнографската сбирка, както и закупуване на народни носии за танцовите състави към НЧ“Васил Левски – 1924“ с.Върбяне, обезпечаващи провеждането и участието в различни културни събития. Това от своя страна ще помогне за привличане на туристически поток и разнообразяване на възможностите за заетост, съответно и подобряване качеството на живот в малкото населено място.

 

Одобрени разходи:

6 бр. МЪЖКИ ТРАКИЙСКИ КОСТЮМ /вкл. мъжка риза, потур, пояс, елек, калпак, навои и обувки скарпини/
20 бр. ЖЕНСКИ ТРАКИЙСКИ КОСТЮМ /вкл. риза дълга, сукман, Престилка, колан, кърпа за глава, чорап, кърпичка за танцуване, обувки скарпини/
3 бр. Експозиционни витрини вертикални
два вида
2 бр. Експозиционни витрини хоризонтални
2 бр. Щендер за дрехи
200 бр. Брошури и
200 бр. Дипляни

Срок на изпълнение на проекта - 24 месеца

 

 

Последно променен на Понеделник, 20 Юли 2020 17:21