• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 2016-2020г.:

Подмярка 4.1 Описание на мярката

Подмярка 4.1.2 Описание на мярката

Подмярка 4.2 Описание на мярката

Подмярка 6.4 Описание на мярката

Подмярка 7.2 Описание на мярката

Подмярка 7.5 Описание на мярката

Подмярка 20 Описание на мярката

 

Критерии за оценка на проекти по Стратегията за ВОМР 2016-2020г.

Заявление за консултация от екипа на МИГ

Мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Оценителен доклад по мярка 6.4.1

Доклад от КППП по мярка 4.1.1

Насоки за кандидатстване по  мярка 7.2.1


Електронен регистър с проектите, подадени по СВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан" към 30.05.2024 г.

Електронен регистър с проектите, подадени по СВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан" към 15.11.2023 г.

Електронен регистър с проектите, подадени по СВОМР на МИГ "Нови пазар - Каспичан"

Eлектронен  регистър на МИГ  с подадените проекти  / 2014 - 2020 /

Оценителен доклад от КППП по мярка 7.2 (втори краен срок) 2024 г.

Оценителен доклад от КППП по мярка 7.2 - 2024 г.

Оценителен доклад от КППП по мярка 4.1.1 - 2024 г.

Оценителен доклад от КППП по мярка 6.4.1 - прием 2023 г.

Оценителен доклад от КППП по мярка 20 - втори срок на прием от 31.10.2023 г.

Оценителен доклад по мярка 4.1.1 от 10.10.2023 г.

Оценителен доклад от КППП по мярка 20 от 09.10.2023 г.

Оценителен доклад по мярка 7.2 от 08.04.2022г.

Оценителен доклад по мярка 6.4.1 от 23.03.2022г.

Оценителния доклад по Мярка 20 - рестартирана процедура.

Оценителен доклад по мярка 20 (прием 2020).

Оценителен доклад по мярка 4.2.1 -  втори прием.

Оценителен доклад по мярка 4.1.1 ( втори прием 2020 г.)

Доклад  от КППП по мярка  7.2 прием 2018г.

Доклад от КППП по мярка 4.2.1 прием 2018г,

Oценителен доклад по мярка 7.2 (втори прием 2019г.)

Оценителен доклад по Мярка 20

Оценителен Доклад по мярка 20 - /втори краен срок на прием/

Оценителен доклад по Мярка 7.5

Оценителен доклад по мярка 7.5 (втори краен срок)

Регистър на одобрените проекти

База данни  на проектите (справка от 8.12.2014г.)

Бюджет по мерки- одобрен

Бюджет по мерки- коригиран


  1. Насоки за кандидатстване по 4 покана  2014 г.
  2. Процес на кандидатстване
  3. Критерии за оценка


Оценителен доклад на КИП първа покана 2012 г.(комисия 1)

Оценителен доклад на КИП първа покана 2012 г.(комисия 2)

Оценителен доклад на КИП втора покана 2013 г.

Оценителен доклад на КИП трета покана 2014 г.( комисия 1)

Оценителен доклад на КИП трета покана 2014 г.( комисия 2)

Оценителен доклад на КИП трета покана-преразгледана-2015 г.( комисия 1)

Оценителен доклад на КИП трета покана-преразгледана-2015 г.( комисия 2)

Оценителен доклад на КИП четвърта покана 2014 г.


ВСИЧКИ ПУБЛИКУВАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО  МЕРКИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЕНИ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИТЕ. АКТУАЛНИ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ САЙТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ : www.dfz.bg

Мярка 111 - Указания за мярка 111, Процедура 111

Мярка 121 - Процедура 121.,Заявление за подпомагане по Мярка 121 .,Описание на мярка 121, Указания по мярка 121

Мярка 123 - Процедура 123.,Указания по мярка 123 .,Описание на мярка 123 .

Мярка 311- Процедура 311,Заявление за подпомагане по мярка 311,Описание на мярка 311.,Указания по мярка 311

Мярка 312 - Процедура 312,Описание на Мярка 312.,Указания по мярка 312, Заявление

Мярка 313 - Процедура 313, Описание на мярка 313.,Заявление по мярка 313

Мярка 321 - Процедура 321, Описание на мярката 321.,Указания по мярка № 321

Мярка 322 - Процедура 322, Описание на мярката 322.,Указания по мярка 322

Мярка 323 - Описание по мярка 323.,Заявление 323.,Указания по мяркa  323

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения