• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 7 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Галерии
ФИЛМ „10 ГОДИНИ МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Написано от Administrator
Вторник, 22 Декември 2020 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

Като част от дейностите за популяризиране, информиране и публичност, МИГ „ Нови пазар-Каспичан възложи и бе изработен филм, вкл. превод и субтитри на английски език по случай 10 годишния юбилей на Сдружението. Филмът е за  реализирането на стратегията за местно развитие на територията на двете общини Нови пазар и Каспичан за двата програмни периода от ПРСР до момента. Представени  са резултатите от прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“,  като се акцентира на договорираните и реализираните проекти с финансовата подкрепа на МИГ Нови пазар-Каспичан“, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

https://youtu.be/lflU1sODV3I

 

 


Филм за резултатите от прилагането

на подхода Лидер

 

Филмът "МИГ в помощ на малките общини (МИГ Нови пазар - Каспичан)" е от поредицата "Броенето на пилците" на КУПФЕС, отразяваща теми от използването на еврофондовете в България през завършилия финансов период 2007 - 2013 г. Поредицата е финансирана от "Програмата за подкрепа на НПО в България по Механизма на ЕИП"

https://www.youtube.com/watch?v=ow89IDjGUY4&sns=fb

 

 
ФИЛМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СМР НА "МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН"
Написано от Administrator
Четвъртък, 24 Септември 2015 15:35
ПДФ Печат Е-мейл


Като част от дейностите за популяризиране, информиране и публичност, Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан възложи и бе изработен филм за реализирането на Стратегията за местно развитие на територията на двете общини Нови пазар и Каспичан за периода от юни 2012г. до септември 2015г. Филмът представя по-голямата част от реализираните с финансовата подкрепа на МИГ Нови пазар-Каспичан проекти.