• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Списък и протоколи на УС и ОС
  1. Протоколи на УС и ОС 2012
  2. Протоколи на УС и ОС 2012/2
  3. Протоколи на УС и ОС 2012/3
  4. Протоколи на УС и на ОС 2013/1
  5. Протоколи на УС и на ОС 2013/2
  6. Протоколи на УС и на ОС 2014/1
  7. Протоколи на УС и на ОС 2014/2
  8. Протоколи на УС и на ОС 2014/3
  9. Протоколи на УС и на ОС 2015/1
  10. Протоколи на УС и на ОС 2015/2
  11. Протоколи на УС и на ОС 2015/3
  12. Протоколи на УС и на ОС 2015/4
  13. Протоколи на УС и на ОС 2015/5
  14. Протоколи на УС и на ОС 2015/6
  15. Протоколи на УС и на ОС 2015/7
  16. Протокол УС № 58/2015г.
  17. Протокол ОС 21.08.2015г.
  18. Протокол УС № 59/2015г.
  19. Протокол УС № 60/2016г.
  20. Протокол УС № 61/2016г.
  21. Протокол ОС 25.03.2016г.
  22. Протокол УС № 62/2016г.
  23. Протокол УС № 63/2016г.
  24. Протокол УС № 64/2016г.
  25. Протокол УС № 65/2016г.
  26. Протокол ОС 04.05.2016г.
  27. Протокол УС № 66/2016г.
  28. Протокол УС № 67/2016г.
  29. Протокол УС № 68/2016г.
  30. Протокол УС № 69/2016г.
  31. Протокол УС № 70/2016г.
  32. Протокол УС № 71/2016г.
  33. Протокол УС № 72/2017г.
  34. Протокол ОС 29.03.2017г.
  35. Протокол УС № 73/2017г.
  36. Протокол УС № 74/2017г.
  37. Протокол УС № 75/2017г.
  38. Протокол УС № 76/2017г.
  39. Протокол УС № 77/2017г.
  40. Протокол УС № 78/2018г.
  41. Протокол УС № 79/2018г.
  42. Протокол УС № 80/2018г.
  43. Протокол УС № 81/2018г.
  44. Протокол УС № 82/2018г.
  45. Протокол УС №83/2018г.
  46. Протокол ОС от 29.03.2018г.
  47. Протокол УС №84/2018г
  48. Протокол ОС от 18.04.2018г.
  49. Протокол УС № 85 от 17.05.2018г .
  50. Протокол УС № 86 от 01.06.2018г.
  51. Протокол УС № 87 от 18.06.2018г.
  52. Протокол УС №  88 от 02.07.2018г
  53. Протокол УС  № 89 от 03.07.2018г.
  54. Протокол УС № 90 от 09.07.2018г.
  55. Протокол УС №91 от 16.07.2018г.
  56. Протокол ОС  от 26.07.2018г.
  57. Протокол УС № 92  от  06.08.2018г.
  58. Протокол УС № 93 от 20.08.2018г.
  59. Протокол УС № 94 от 27.08.2018г.
  60. Протокол  УС №95 от  03.09.2018г.
  61. Протокол УС №96 от 26.09.2018г.
  62. Протокол УС №97 от 23.11.2018г.
  63. Протокол УС №98 от 02.12.2018г.
  64. Протокол УС №99 от 10.12.2018г.
  65. Протокол УС №100 от 04.01.2019г.
  66. Протокол УС №101 от 21.01.2019г.
  67. Протокол УС №102 от 29.01.2019г.
  68. Протокол УС №103 от 13.02.2019г.
  69. Протокол УС №104 от 11.03.2019г.
  70. Протокол УС №105 от 18.03.2019г.
  71. Протокол УС №106 от 19.04.2019г.
  72. Протокол УС №107 от 25.04.2019г.
  73. Протокол УС №108 от 28.05.2019г.
  74. Протокол УС №109 от 11.06.2019г.
  75. Протокол УС №110 от 03.07.2019г.
  76. Протокол УС №111 от 19.07.2019г.
  77. Протокол УС №112 от 01.08.2019г.
  78. Протокол УС №113 от 06.08.2019г.
  79. Протокол УС №114 от 13.08.2019г.
  80. Протокол УС №115 от 14.08.2019г.
  81. Протокол УС №116 от 15.08.2019г.
  82. Протокол УС №117 от 24.08.2019г.
  83. Протокол УС №118 от 27.09.2019г.
  84. Протокол УС №119 от 30.09.2019г.
  85. Протокол УС №120 от 01.10.2019г.
  86. Протокол УС №121 от 09.10.2019г.
  87. Протокол УС №122 от 18.10.2019г.
  88. Протокол УС №123 от 29.10.2019г.
  89. Протокол УС №124 от 06.11.2019г.
  90. Протокол УС №125 от 18.11.2019г.
  91. Протокол УС №126 от 26.11.2019г.
  92. Протокол УС №127 от 07.01.2020г.
  93. Протокол УС №128 от 13.01.2020г.
  94. Протокол УС №129 от 24.01.2020 г.
  95. Протокол УС №130 от 31.01.2020 г.
  96. Протокол УС №131 от 06.02.2020 г.
  97. Протокол УС №132 от 13.02.2020 г.
  98. Протокол УС №133 от 20.02.2020 г.
  99. Протокол УС №134 от 21.02.2020 г.
  100. Протокол УС №135 от 25.02.2020 г.
  101. Протокол УС №136 от 10.03.2020 г.
  102. Протокол УС №137 от 11.03.2020 г.
  103. Протокол УС №138 от 12.03.2020 г.
  104. Протокол УС № 139 от 13.03.2020 г.
  105. Протокол УС № 140 от 16.03.2020 г.

Протокол от Общо събрание на  МИГ от 03.04.19г.


 

Протокол от Общо събрание на МИГ от 02.09.19г.

 


 

Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан до 25.03.2016г.

Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 25.03.2016г.

Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 16.11.2017г.

Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.07.2018г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 12.06.2019

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 18.11.2019

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.11.2019 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 13.01.2020 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 21.02.2020 год.


Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан до 25.03.2016г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 25.03.2016г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.07.2018г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от  18.11.2019


Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан до 25.03.2016г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 25.03.2016г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 29.03.2018г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.07.2018г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 02.09.2019г.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 8;

Списък на лицата подписали декларация по  приложение 6  към  чл.24,ал.1,т.8

Списък на лицата подписали декларация по приложение 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 (към 24 Януари 2020)


Устав на СНЦ "МИГ Нови пазар-Каспичан" от 12.02.2015г.

Устав от 25.03.2016г.