• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 8 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Списък и протоколи на УС и ОС
  1. Протоколи на УС и ОС 2012
  2. Протоколи на УС и ОС 2012/2
  3. Протоколи на УС и ОС 2012/3
  4. Протоколи на УС и на ОС 2013/1
  5. Протоколи на УС и на ОС 2013/2
  6. Протоколи на УС и на ОС 2014/1
  7. Протоколи на УС и на ОС 2014/2
  8. Протоколи на УС и на ОС 2014/3
  9. Протоколи на УС и на ОС 2015/1
  10. Протоколи на УС и на ОС 2015/2
  11. Протоколи на УС и на ОС 2015/3
  12. Протоколи на УС и на ОС 2015/4
  13. Протоколи на УС и на ОС 2015/5
  14. Протоколи на УС и на ОС 2015/6
  15. Протоколи на УС и на ОС 2015/7
  16. Протокол УС № 58/2015г.
  17. Протокол ОС 21.08.2015г.
  18. Протокол УС № 59/2015г.
  19. Протокол УС № 60/2016г.
  20. Протокол УС № 61/2016г.
  21. Протокол ОС 25.03.2016г.
  22. Протокол УС № 62/2016г.
  23. Протокол УС № 63/2016г.
  24. Протокол УС № 64/2016г.
  25. Протокол УС № 65/2016г.
  26. Протокол ОС 04.05.2016г.
  27. Протокол УС № 66/2016г.
  28. Протокол УС № 67/2016г.
  29. Протокол УС № 68/2016г.
  30. Протокол УС № 69/2016г.
  31. Протокол УС № 70/2016г.
  32. Протокол УС № 71/2016г.
  33. Протокол УС № 72/2017г.
  34. Протокол ОС 29.03.2017г.
  35. Протокол УС № 73/2017г.
  36. Протокол УС № 74/2017г.
  37. Протокол УС № 75/2017г.
  38. Протокол УС № 76/2017г.
  39. Протокол УС № 77/2017г.
  40. Протокол УС № 78/2018г.
  41. Протокол УС № 79/2018г.
  42. Протокол УС № 80/2018г.
  43. Протокол УС № 81/2018г.
  44. Протокол УС № 82/2018г.
  45. Протокол УС №83/2018г.
  46. Протокол ОС от 29.03.2018г.
  47. Протокол УС №84/2018г
  48. Протокол ОС от 18.04.2018г.
  49. Протокол УС № 85 от 17.05.2018г .
  50. Протокол УС № 86 от 01.06.2018г.
  51. Протокол УС № 87 от 18.06.2018г.
  52. Протокол УС №  88 от 02.07.2018г
  53. Протокол УС  № 89 от 03.07.2018г.
  54. Протокол УС № 90 от 09.07.2018г.
  55. Протокол УС №91 от 16.07.2018г.
  56. Протокол ОС  от 26.07.2018г.
  57. Протокол УС № 92  от  06.08.2018г.
  58. Протокол УС № 93 от 20.08.2018г.
  59. Протокол УС № 94 от 27.08.2018г.
  60. Протокол  УС №95 от  03.09.2018г.
  61. Протокол УС №96 от 26.09.2018г.
  62. Протокол УС №97 от 23.11.2018г.
  63. Протокол УС №98 от 02.12.2018г.
  64. Протокол УС №99 от 10.12.2018г.
  65. Протокол УС №100 от 04.01.2019г.
  66. Протокол УС №101 от 21.01.2019г.
  67. Протокол УС №102 от 29.01.2019г.
  68. Протокол УС №103 от 13.02.2019г.
  69. Протокол УС №104 от 11.03.2019г.
  70. Протокол УС №105 от 18.03.2019г.
  71. Протокол УС №106 от 19.04.2019г.
  72. Протокол УС №107 от 25.04.2019г.
  73. Протокол УС №108 от 28.05.2019г.
  74. Протокол УС №109 от 11.06.2019г.
  75. Протокол УС №110 от 03.07.2019г.
  76. Протокол УС №111 от 19.07.2019г.
  77. Протокол УС №112 от 01.08.2019г.
  78. Протокол УС №113 от 06.08.2019г.
  79. Протокол УС №114 от 13.08.2019г.
  80. Протокол УС №115 от 14.08.2019г.
  81. Протокол УС №116 от 15.08.2019г.
  82. Протокол УС №117 от 24.08.2019г.
  83. Протокол УС №118 от 27.09.2019г.
  84. Протокол УС №119 от 30.09.2019г.
  85. Протокол УС №120 от 01.10.2019г.
  86. Протокол УС №121 от 09.10.2019г.
  87. Протокол УС №122 от 18.10.2019г.
  88. Протокол УС №123 от 29.10.2019г.
  89. Протокол УС №124 от 06.11.2019г.
  90. Протокол УС №125 от 18.11.2019г.
  91. Протокол УС №126 от 26.11.2019г.
  92. Протокол УС №127 от 07.01.2020г.
  93. Протокол УС №128 от 13.01.2020г.
  94. Протокол УС №129 от 24.01.2020 г.
  95. Протокол УС №130 от 31.01.2020 г.
  96. Протокол УС №131 от 06.02.2020 г.
  97. Протокол УС №132 от 13.02.2020 г.
  98. Протокол УС №133 от 20.02.2020 г.
  99. Протокол УС №134 от 21.02.2020 г.
  100. Протокол УС №135 от 25.02.2020 г.
  101. Протокол УС №136 от 10.03.2020 г.
  102. Протокол УС №137 от 11.03.2020 г.
  103. Протокол УС №138 от 12.03.2020 г.
  104. Протокол УС № 139 от 13.03.2020 г.
  105. Протокол УС № 140 от 16.03.2020 г.
  106. Протокол УС № 141 от 29.04.2020 г.
  107. Протокол УС № 142 от 07.05.2020 г.
  108. Протокол УС № 143 от 14.05.2020 г.
  109. Протокол УС № 144 от 15.05.2020 г.
  110. Протокол УС № 145 от 01.06.2020 г.
  111. Протокол УС № 146 от 15.06.2020 г.
  112. Протокол УС № 147 от 03.07.2020 г.
  113. Протокол УС № 148 от 13.07.2020 г.
  114. Протокол УС № 149 от 12.08.2020 г.
  115. Протокол УС № 150 от 24.08.2020 г.
  116. Протокол УС № 151 от 09.09.2020 г.
  117. Протокол УС № 152 от 16.09.2020 г.
  118. Протокол УС № 153 от 17.09.2020 г.
  119. Протокол УС № 154 от 24.09.2020 г.
  120. Протокол УС № 155 от 28.09.2020 г.
  121. Протокол УС № 156 от 23.10.2020 г.
  122. Протокол УС № 157 от 01.12.2020 г.
  123. Протокол УС № 158 от 29.12.2020 г.
  124. Протокол УС № 159 от 13.01.2021 г.
  125. Протокол УС № 160 от 18.01.2021 г.
  126. Протокол УС № 161 от 02.02.2021 г.
  127. Протокол УС № 162 от 09.02.2021 г.
  128. Протокол УС № 163 от 17.02.2021 г.
  129. Протокол УС № 164 от 22.02.2021 г.
  130. Протокол УС № 165 от 04.03.2021 г.
  131. Протокол УС № 166 от 11.03.2021 г.
  132. Протокол УС № 167 от 18.03.2021 г.
  133. Протокол УС № 168 от 25.03.2021 г.
  134. Протокол УС № 169 от 05.04.2021 г.
  135. Протокол УС № 170 от 21.04.2021 г.
  136. Протокол УС № 171 от 22.04.2021 г.
  137. Протокол УС № 172 от 26.04.2021 г.
  138. Протокол УС № 173 от 28.04.2021 г.
  139. Протокол УС № 174 от 18.05.2021 г.
  140. Протокол УС № 175 от 31.05.2021 г.
  141. Протокол УС № 176 от 08.06.2021 г.
  142. Протокол УС № 177 от 09.08.2021 г.
  143. Протокол УС № 178 от 11.08.2021 г.
  144. Протокол УС № 179 от 28.09.2021 г.
  145. Протокол УС № 180 от 07.10.2021 г.
  146. Протокол УС № 181 от 22.10.2021 г.
  147. Протокол УС № 182 от 10.11.2021 г.
  148. Протокол УС № 183 от 16.11.2021 г.
  149. Протокол УС № 184 от 23.11.2021 г.
  150. Протокол УС № 185 от 29.11.2021 г.
  151. Протокол УС № 186 от 02.12.2021 г.
  152. Протокол УС № 187 от 14.12.2021 г.
  153. Протокол УС № 188 от 26.01.2022 г.
  154. Протокол УС № 189 от 14.02.2022 г.
  155. Протокол УС № 190 от 14.03.2022 г.
  156. Протокол УС № 191 от 23.03.2022 г.
  157. Протокол УС № 192 от 23.03.2022 г.
  158. Протокол УС № 193 от 01.04.2022 г.
  159. Протокол УС № 194 от 08.04.2022 г.
  160. Протокол УС № 195 от 18.05.2022 г.
  161. Протокол УС № 196 от 06.06.2022 г.
  162. Протокол УС № 197 от 10.06.2022 г.
  163. Протокол УС № 198 от 23.06.2022 г.
  164. Протокол УС № 199 от 30.06.2022 г.
  165. Протокол УС № 200 от 12.07.2022 г.
  166. Протокол УС № 201 от 05.08.2022 г.
  167. Протокол УС № 202 от 08.08.2022 г.
  168. Протокол УС № 203 от 27.09.2022 г.
  169. Протокол УС № 204 от 26.10.2022 г.
  170. Протокол УС № 205 от 02.11.2022 г.
  171. Протокол УС № 206 от 18.01.2023 г.
  172. Протокол УС № 207 от 24.01.2023 г.
  173. Протокол УС № 208 от 05.04.2023 г.
  174. Протокол УС № 209 от 04.05.2023 г.
  175. Протокол УС № 210 от 07.06.2023 г.
  176. Протокол УС № 211 от 26.06.2023 г.
  177. Протокол УС № 212 от 28.06.2023 г.
  178. Протокол УС № 213 от 02.07.2023 г.
  179. Протокол УС № 214 от 19.07.2023 г.
  180. Протокол УС № 215 от 31.07.2023 г.
  181. Протокол УС № 216 от 31.07.2023 г.
  182. Протокол УС № 217 от 31.08.2023 г.
  183. Протокол УС № 218 от 01.09.2023 г.
  184. Протокол УС № 219 от 28.09.2023 г.
  185. Протокол УС № 220 от 02.10.2023 г.
  186. Протокол УС № 221 от 03.10.2023 г.
  187. Протокол УС № 222 от 10.10.2023 г.
  188. Протокол УС № 223 от 11.10.2023 г.
  189. Протокол УС № 224 от 01.11.2023 г.
  190. Протокол УС № 225 от 10.11.2023 г.
  191. Протокол УС № 226 от 14.11.2023 г.
  192. Протокол УС № 227 от 16.11.2023 г.
  193. Протокол УС № 228 от 05.01.2024 г.
  194. Протокол УС № 229 от 22.01.2024 г.
  195. Протокол УС № 230 от 29.01.2024 г.
  196. Протокол УС № 231 от 13.02.2024 г.
  197. Протокол УС № 232 от 19.03.2024 г.
  198. Протокол УС № 233 от 20.03.2024 г.
  199. Протокол УС № 234 от 02.04.2024 г.
  200. Протокол УС № 235 от 16.04.2024 г.
  201. Протокол УС № 236 от 18.04.2024 г
  202. Протокол УС № 237 от 29.04.2024 г
  203. Протокол УС № 238 от 20.05.2024 г
  204. Протокол УС № 239 от 21.05.2024 г

Протокол Общо събрание на МИГ от 12.06.2024 г.

Протокол Общо събрание на МИГ от 23.04.2024 г.

Протокол от Общо събрание на МИГ от 22.01.2024 г.

Протокол от Общо събрание на МИГ от 08.08.2023г.

Протокол от Общо събрание на МИГ от 12.07.2023г.

Протокол от Общо Събрание на МИГ от 19.05.2023г.

Протокол от Общо Събрание на МИГ от 14.07.2022г.


Протокол от Общо събрание на МИГ от 03.06.2022г.

Протокол от Общо събрание на МИГ от 07.04.2022г.

Протокол от Общо събрание на МИГ от 29.12.2021г

Протокол от Общо събрание на МИГ от 20.05.2021 г.

Протокол от Обществено обсъждане от 20.05.2021 г.

Протокол от Общо събрание на МИГ от 03.06.2020 г.

 

Протокол от Общо събрание на МИГ от 02.09.2019г.

 


Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан до 25.03.2016г.

Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 25.03.2016г.

Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 16.11.2017г.

Списък на членовете на Общо събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.07.2018г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 12.06.2019

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 18.11.2019

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.11.2019 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 13.01.2020 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 21.02.2020 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 04.06.2020 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 03.07.2020 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 18.05.2021 год.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 29.12.2021г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 03.06.2022г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 14.07.2022г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 08.2023г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 31.08.2023г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 10.2023г

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 01.2024г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 29.01.2024г.

Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Нови пазар - Каспичан от 02.04.2024г.


Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан до 25.03.2016г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 25.03.2016г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.07.2018г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от  18.11.2019

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от  04.06.2020

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 20.05.2021г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 29.12.2021г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 03.06.2022г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 14.07.2022г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 08.2023г.

Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 10.2023г.


Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан до 25.03.2016г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 25.03.2016г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 29.03.2018г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 26.07.2018г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 02.09.2019г.

Списък на членовете на Контролния съвет на МИГ Нови пазар - Каспичан от 04.06.2020г.СПИСЪК
НА ЛИЦАТА, ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 8;

 

Списък на лицата подписали декларация по  приложение 6  към  чл.24,ал.1,т.8

Списък на лицата подписали декларация по приложение 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 (към 24 Януари 2020)

Списък на лицата подписали декларация по приложение 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 (към август 2023)


Устав на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан" от 22.01.2024 г.

Устав на СНЦ "МИГ Нови пазар - Каспичан" от 29.12.2021г.

Устав на СНЦ "МИГ Нови пазар-Каспичан" от 12.02.2015г.

Устав от 25.03.2016г.