• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 Списък на кандидатите, за длъжността Изпълнителен Директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, класиралите се на първи етап – „допустимост по документи” Четвъртък, 14 Януари 2021 51
2 Обява за Изпълнителен директор Вторник, 29 Декември 2020 128
3 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Петък, 18 Декември 2020 102
4 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Четвъртък, 26 Ноември 2020 148
5 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор № 48/19.10.2020 г. поръчка за доставка на Преносим компютър с инсталирана операционна система Windows 10 Понеделник, 19 Октомври 2020 231
6 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /до завръщане на титуляра/ за длъжността „Експерт Административни дейности“ . Понеделник, 12 Октомври 2020 251
7 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Понеделник, 12 Октомври 2020 190
8 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира инициативи по случай 10 годишнината си Петък, 09 Октомври 2020 196
9 ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.332-S1 и окончателно одобрение на проектното предложение на „ИРА 86” ЕООД Петък, 09 Октомври 2020 158
10 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира детски празник Понеделник, 05 Октомври 2020 134
11 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Четвъртък, 13 Август 2020 254
12 СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕН ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” (прием 2020) от СВОМР на МИ Вторник, 21 Юли 2020 411
13 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „Нови пазар-Каспичан” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398, (прием 2020) от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан, мярка 20 „Създаване Вторник, 21 Юли 2020 409
14 Списък на одобрените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 364
15 Списък на отхвърлените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 401
16 МИГ „Нови пазар – Каспичан“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписва пореден договор в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Сряда, 15 Юли 2020 385
17 СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕТАП ОАСД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местно Петък, 03 Юли 2020 287
18 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 19 Май 2020 313
19 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 14 Май 2020 305
20 МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 7.2 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Четвъртък, 30 Април 2020 369
21 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 30 Април 2020 1148
22 ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Вторник, 28 Април 2020 336
23 Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием за 2020 г.). Сряда, 15 Април 2020 370
24 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 17 Март 2020 432
25 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Вторник, 17 Март 2020 426
26 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Четвъртък, 12 Март 2020 489
27 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Четвъртък, 05 Март 2020 434
28 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Сряда, 04 Март 2020 442
29 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Понеделник, 02 Декември 2019 587
30 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 02 Декември 2019 568
31 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 585
32 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 524
33 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 692
34 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 574
35 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 568
36 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 779
37 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 685
38 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 720
39 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 621
40 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 715
41 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 757
42 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 611
43 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 927
44 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 691
45 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 905
46 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 909
47 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 859
48 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 806
49 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 887
50 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 1022
51 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 1140
52 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 1048
53 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 827
54 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 849
55 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 741
56 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 762
57 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 794
58 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 775
59 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 1108
60 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 1860
61 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 1325
62 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 1238
63 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 1140
64 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 1330
65 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 1211
66 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 1134
67 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 1149
68 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 1459
69 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 1168
70 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 1213
71 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 1052
72 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 1034
73 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 1054
74 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 1432
75 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 1265
76 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 1138
77 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 8157
78 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 1321
79 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 1278
80 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 1102
81 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 1369
82 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 1104
83 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 1299
84 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 1293
85 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 1294
86 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1542
87 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1644
88 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1713
89 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 1869
90 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 2044
91 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1772
92 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 1836
93 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1848
94 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 2098
95 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 1983
96 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 1806
97 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 2564
98 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 10055
99 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 2284
100 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 1726
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2