• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 9 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Понеделник, 02 Декември 2019 124
2 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 02 Декември 2019 98
3 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 99
4 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 111
5 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 223
6 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 147
7 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 175
8 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 247
9 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 249
10 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 276
11 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 218
12 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 271
13 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 240
14 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 160
15 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 359
16 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 295
17 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 452
18 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 488
19 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 430
20 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 390
21 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 439
22 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 572
23 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 669
24 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 576
25 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 469
26 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 463
27 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 342
28 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 413
29 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 442
30 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 423
31 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 617
32 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 1224
33 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 862
34 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 814
35 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 781
36 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 845
37 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 802
38 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 736
39 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 792
40 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 1024
41 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 767
42 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 811
43 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 708
44 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 721
45 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 718
46 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 1013
47 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 919
48 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 783
49 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 6560
50 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 951
51 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 906
52 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 769
53 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 1011
54 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 779
55 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 918
56 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 947
57 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 924
58 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1191
59 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1333
60 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1377
61 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 1563
62 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 1691
63 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1438
64 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 1506
65 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1529
66 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 1763
67 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 1616
68 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 1436
69 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 2209
70 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 8860
71 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 1908
72 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 1442
73 Обществено обсъждане в гр.Каспичан Понеделник, 25 Април 2016 1323
74 Покана за Общо събрание Вторник, 19 Април 2016 1779
75 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Четвъртък, 14 Април 2016 1363
76 Покана за обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР Четвъртък, 14 Април 2016 1608
77 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Сряда, 13 Април 2016 1372
78 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Петък, 08 Април 2016 1300
79 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Петък, 08 Април 2016 6329
80 Покана за информационна и работна среща Понеделник, 28 Март 2016 1514
81 МИГ Нови пазар-Каспичан обсъди новата стратегия и си избра ново ръководство Понеделник, 28 Март 2016 1374
82 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Четвъртък, 24 Март 2016 1399
83 Покана за информационна среща и обществено обсъждане Понеделник, 14 Март 2016 7186
84 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационни семинари Събота, 12 Март 2016 7945
85 Покана за Общо събрание Четвъртък, 10 Март 2016 7147
86 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ Понеделник, 29 Февруари 2016 7364
87 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна конференция Четвъртък, 18 Февруари 2016 1423
88 ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ Четвъртък, 11 Февруари 2016 1713
89 ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ Вторник, 09 Февруари 2016 1882
90 МИГ Нови пазар-Каспичан започва информационна кампания Сряда, 03 Февруари 2016 1783
91 МИГ Нови пазар-Каспичан подготвя новата стратегия Понеделник, 21 Декември 2015 8340
92 ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ Понеделник, 07 Септември 2015 12816
93 Oбмяна на опит и добри практики с МИГ „Лясковец-Стражица”. Понеделник, 24 Август 2015 4843
94 Общo събрание на МИГ "Нови пазар- Каспичан" Петък, 20 Февруари 2015 1826
95 Четири подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 2359
96 Подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 2259
97 НОВИНАРСКО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 29 Декември 2014 1912
98 КОМУНИКАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 08 Декември 2014 1710
99 СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Четвъртък, 06 Ноември 2014 2447
100 Свободна позиция за длъжността "СЧЕТОВОДИТЕЛ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 1898
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2