• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 9 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 17
2 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 29
3 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 81
4 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 229
5 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 249
6 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 239
7 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 182
8 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 170
9 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 107
10 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 208
11 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 226
12 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 200
13 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 237
14 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 641
15 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 435
16 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 475
17 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 504
18 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 496
19 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 459
20 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 443
21 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 476
22 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 623
23 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 480
24 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 483
25 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 458
26 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 517
27 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 458
28 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 656
29 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 653
30 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 527
31 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 4365
32 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 697
33 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 632
34 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 548
35 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 710
36 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 543
37 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 650
38 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 660
39 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 661
40 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 923
41 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1043
42 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1100
43 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 1240
44 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 1321
45 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1157
46 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 1254
47 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1275
48 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 1478
49 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 1362
50 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 1186
51 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 1843
52 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 7394
53 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 1593
54 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 1222
55 Обществено обсъждане в гр.Каспичан Понеделник, 25 Април 2016 1127
56 Покана за Общо събрание Вторник, 19 Април 2016 1534
57 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Четвъртък, 14 Април 2016 1138
58 Покана за обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР Четвъртък, 14 Април 2016 1337
59 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Сряда, 13 Април 2016 1143
60 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Петък, 08 Април 2016 1103
61 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Петък, 08 Април 2016 5135
62 Покана за информационна и работна среща Понеделник, 28 Март 2016 1283
63 МИГ Нови пазар-Каспичан обсъди новата стратегия и си избра ново ръководство Понеделник, 28 Март 2016 1123
64 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Четвъртък, 24 Март 2016 1164
65 Покана за информационна среща и обществено обсъждане Понеделник, 14 Март 2016 5928
66 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационни семинари Събота, 12 Март 2016 6559
67 Покана за Общо събрание Четвъртък, 10 Март 2016 5930
68 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ Понеделник, 29 Февруари 2016 6153
69 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна конференция Четвъртък, 18 Февруари 2016 1193
70 ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ Четвъртък, 11 Февруари 2016 1448
71 ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ Вторник, 09 Февруари 2016 1600
72 МИГ Нови пазар-Каспичан започва информационна кампания Сряда, 03 Февруари 2016 1545
73 МИГ Нови пазар-Каспичан подготвя новата стратегия Понеделник, 21 Декември 2015 7046
74 ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ Понеделник, 07 Септември 2015 10793
75 Oбмяна на опит и добри практики с МИГ „Лясковец-Стражица”. Понеделник, 24 Август 2015 4275
76 Общo събрание на МИГ "Нови пазар- Каспичан" Петък, 20 Февруари 2015 1597
77 Четири подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 2029
78 Подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 1928
79 НОВИНАРСКО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 29 Декември 2014 1658
80 КОМУНИКАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 08 Декември 2014 1518
81 СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Четвъртък, 06 Ноември 2014 2140
82 Свободна позиция за длъжността "СЧЕТОВОДИТЕЛ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 1700
83 Свободна позиция за длъжността "ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 1992
84 Списък на одобрените проектни предложения от Комисия за избор на проекти-прием четвърта покана 2014г Четвъртък, 25 Септември 2014 2162
85 Списък на приетите заявления за финансиране по четвърта покана в МИГ Нови пазар . Каспичан Вторник, 23 Септември 2014 1668
86 ЗАПОВЕД №50/05.09.2014Г. Петък, 05 Септември 2014 1726
87 Покана за общо събрание Четвъртък, 21 Август 2014 2054
88 ИСКАНИЯ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ Понеделник, 04 Август 2014 2107
89 Мониторинг Понеделник, 04 Август 2014 2592
90 МИГ Нови пазар - Каспичан получи осем писма за одобрение на проеки по трета покана Вторник, 01 Юли 2014 2260
91 Покана за Общо събрание Петък, 27 Юни 2014 1680
92 Проекти входирани в ДФЗ по трета покана Сряда, 02 Април 2014 2558
93 Одобрени,резервни и неодобрени проекти от трета покана Сряда, 02 Април 2014 2128
94 Промяна на покана за прием по мерките 2014 г. Вторник, 11 Март 2014 2481
95 Покана за обучения на МИГ Нови пазар - Каспичан Вторник, 25 Февруари 2014 1776
96 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СМР Понеделник, 13 Януари 2014 2241
97 Весели празници Четвъртък, 19 Декември 2013 2189
98 Два подписани договори по мерките 312 и 321 Сряда, 18 Декември 2013 1933
99 Среща с пчеларите от гр.Нови пазар Петък, 13 Декември 2013 1729
100 Покана за Общо събрание Петък, 29 Ноември 2013 2071
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2