• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 5 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява поръчка за възлагане организирането на обучително пътуване в чужбина с цел обмен на добри практики с МИГ от ЕС Сряда, 04 Август 2021 101
2 МИГ „Нови пазар - Каспичан" ,ДФ „Земеделие“ и Селим Хамди Селим подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Сряда, 21 Юли 2021 111
3 МИГ „Нови пазар - Каспичан" , Община Каспичан и ДФ „Земеделие“ подписаха анекси към два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Сряда, 21 Юли 2021 103
4 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Нови пазар - Каспичан“ Сряда, 12 Май 2021 224
5 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 29 Април 2021 182
6 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по рестартирана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” Петък, 19 Март 2021 312
7 ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА за подбор на проектни предложения по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Петък, 26 Февруари 2021 342
8 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА КАСПИЧАН Четвъртък, 04 Февруари 2021 342
9 Списък на кандидатите, за длъжността Изпълнителен Директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, класиралите се на първи етап – „допустимост по документи” Четвъртък, 14 Януари 2021 444
10 Обява за Изпълнителен директор Вторник, 29 Декември 2020 593
11 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Петък, 18 Декември 2020 414
12 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Четвъртък, 26 Ноември 2020 477
13 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор № 48/19.10.2020 г. поръчка за доставка на Преносим компютър с инсталирана операционна система Windows 10 Понеделник, 19 Октомври 2020 526
14 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /до завръщане на титуляра/ за длъжността „Експерт Административни дейности“ . Понеделник, 12 Октомври 2020 497
15 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Понеделник, 12 Октомври 2020 468
16 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира инициативи по случай 10 годишнината си Петък, 09 Октомври 2020 423
17 ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.332-S1 и окончателно одобрение на проектното предложение на „ИРА 86” ЕООД Петък, 09 Октомври 2020 363
18 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира детски празник Понеделник, 05 Октомври 2020 345
19 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Четвъртък, 13 Август 2020 477
20 СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕН ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” (прием 2020) от СВОМР на МИ Вторник, 21 Юли 2020 672
21 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „Нови пазар-Каспичан” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398, (прием 2020) от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан, мярка 20 „Създаване Вторник, 21 Юли 2020 648
22 Списък на одобрените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 610
23 Списък на отхвърлените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 640
24 МИГ „Нови пазар – Каспичан“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписва пореден договор в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Сряда, 15 Юли 2020 690
25 СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕТАП ОАСД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местно Петък, 03 Юли 2020 555
26 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 19 Май 2020 557
27 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 14 Май 2020 530
28 МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 7.2 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Четвъртък, 30 Април 2020 598
29 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 30 Април 2020 1429
30 ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Вторник, 28 Април 2020 579
31 Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием за 2020 г.). Сряда, 15 Април 2020 668
32 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 17 Март 2020 677
33 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Вторник, 17 Март 2020 695
34 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Четвъртък, 12 Март 2020 776
35 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Четвъртък, 05 Март 2020 640
36 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Сряда, 04 Март 2020 675
37 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Понеделник, 02 Декември 2019 802
38 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 02 Декември 2019 801
39 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 853
40 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 755
41 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 995
42 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 815
43 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 804
44 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 1039
45 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 959
46 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 964
47 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 869
48 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 968
49 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 1047
50 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 878
51 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 1192
52 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 917
53 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 1152
54 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 1154
55 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 1120
56 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 1042
57 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 1112
58 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 1258
59 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 1389
60 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 1300
61 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 1054
62 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 1116
63 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 992
64 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 1011
65 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 1039
66 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 1027
67 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 1445
68 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 2199
69 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 1573
70 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 1506
71 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 1363
72 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 1588
73 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 1439
74 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 1371
75 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 1357
76 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 1720
77 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 1397
78 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 1465
79 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 1246
80 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 1220
81 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 1265
82 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 1640
83 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 1468
84 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 1335
85 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 8813
86 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 1557
87 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 1539
88 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 1289
89 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 1621
90 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 1298
91 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 1510
92 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 1499
93 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 1521
94 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1728
95 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1848
96 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1926
97 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 2067
98 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 2269
99 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 2001
100 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 2048
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2