• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 40
2 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 69
3 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 55
4 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 89
5 Обява за прием по мярката 6.4.1 Петък, 12 Октомври 2018 309
6 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 266
7 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 245
8 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 322
9 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 309
10 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 301
11 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 284
12 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 295
13 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 387
14 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 318
15 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 303
16 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 330
17 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 398
18 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 337
19 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 457
20 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 468
21 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 383
22 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 3216
23 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 560
24 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 484
25 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 440
26 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 574
27 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 410
28 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 522
29 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 518
30 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 550
31 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 786
32 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 900
33 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 964
34 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 1080
35 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 1158
36 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1006
37 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 1112
38 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1156
39 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 1345
40 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 1234
41 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 1055
42 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 1662
43 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 6574
44 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 1455
45 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 1112
46 Обществено обсъждане в гр.Каспичан Понеделник, 25 Април 2016 1008
47 Покана за Общо събрание Вторник, 19 Април 2016 1408
48 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Четвъртък, 14 Април 2016 1024
49 Покана за обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР Четвъртък, 14 Април 2016 1201
50 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Сряда, 13 Април 2016 1028
51 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Петък, 08 Април 2016 1000
52 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Петък, 08 Април 2016 4510
53 Покана за информационна и работна среща Понеделник, 28 Март 2016 1169
54 МИГ Нови пазар-Каспичан обсъди новата стратегия и си избра ново ръководство Понеделник, 28 Март 2016 1000
55 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Четвъртък, 24 Март 2016 1052
56 Покана за информационна среща и обществено обсъждане Понеделник, 14 Март 2016 5322
57 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационни семинари Събота, 12 Март 2016 5860
58 Покана за Общо събрание Четвъртък, 10 Март 2016 5307
59 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ Понеделник, 29 Февруари 2016 5543
60 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна конференция Четвъртък, 18 Февруари 2016 1067
61 ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ Четвъртък, 11 Февруари 2016 1302
62 ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ Вторник, 09 Февруари 2016 1474
63 МИГ Нови пазар-Каспичан започва информационна кампания Сряда, 03 Февруари 2016 1407
64 МИГ Нови пазар-Каспичан подготвя новата стратегия Понеделник, 21 Декември 2015 6429
65 ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ Понеделник, 07 Септември 2015 9809
66 Oбмяна на опит и добри практики с МИГ „Лясковец-Стражица”. Понеделник, 24 Август 2015 3996
67 Общo събрание на МИГ "Нови пазар- Каспичан" Петък, 20 Февруари 2015 1485
68 Четири подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 1876
69 Подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 1781
70 НОВИНАРСКО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 29 Декември 2014 1533
71 КОМУНИКАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 08 Декември 2014 1415
72 СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Четвъртък, 06 Ноември 2014 1964
73 Свободна позиция за длъжността "СЧЕТОВОДИТЕЛ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 1607
74 Свободна позиция за длъжността "ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 1871
75 Списък на одобрените проектни предложения от Комисия за избор на проекти-прием четвърта покана 2014г Четвъртък, 25 Септември 2014 2006
76 Списък на приетите заявления за финансиране по четвърта покана в МИГ Нови пазар . Каспичан Вторник, 23 Септември 2014 1571
77 ЗАПОВЕД №50/05.09.2014Г. Петък, 05 Септември 2014 1567
78 Покана за общо събрание Четвъртък, 21 Август 2014 1928
79 ИСКАНИЯ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ Понеделник, 04 Август 2014 1966
80 Мониторинг Понеделник, 04 Август 2014 2485
81 МИГ Нови пазар - Каспичан получи осем писма за одобрение на проеки по трета покана Вторник, 01 Юли 2014 2127
82 Покана за Общо събрание Петък, 27 Юни 2014 1563
83 Проекти входирани в ДФЗ по трета покана Сряда, 02 Април 2014 2415
84 Одобрени,резервни и неодобрени проекти от трета покана Сряда, 02 Април 2014 1983
85 Промяна на покана за прием по мерките 2014 г. Вторник, 11 Март 2014 2346
86 Покана за обучения на МИГ Нови пазар - Каспичан Вторник, 25 Февруари 2014 1651
87 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СМР Понеделник, 13 Януари 2014 2120
88 Весели празници Четвъртък, 19 Декември 2013 2052
89 Два подписани договори по мерките 312 и 321 Сряда, 18 Декември 2013 1829
90 Среща с пчеларите от гр.Нови пазар Петък, 13 Декември 2013 1644
91 Покана за Общо събрание Петък, 29 Ноември 2013 1944
92 Одобрение на проект за финансиране Понеделник, 04 Ноември 2013 1741
93 МИГ Нови пазар – Каспичан Вторник, 22 Октомври 2013 2680
94 СК „Ояма" получи одобрение Четвъртък, 03 Октомври 2013 1787
95 Договори за финансиране на проекти по мерките 312,313,321 Вторник, 01 Октомври 2013 1903
96 МИГ Нови пазар – Каспичан подписа спорозомение с МИГ Сулчис Сряда, 25 Септември 2013 1955
97 Договор за финансиране по мярка 322 на Община Каспичан Понеделник, 23 Септември 2013 1862
98 Одобрение на проект по втора покана мярка 312 Четвъртък, 29 Август 2013 2010
99 Одобрение на проект по мярка 322 Петък, 23 Август 2013 1907
100 Предложение за промяна на бюджет на СМР на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 22 Август 2013 2428
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2