• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 17 Март 2020 71
2 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Вторник, 17 Март 2020 72
3 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Четвъртък, 12 Март 2020 110
4 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Четвъртък, 05 Март 2020 106
5 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Сряда, 04 Март 2020 120
6 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Понеделник, 02 Декември 2019 284
7 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 02 Декември 2019 248
8 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 242
9 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 231
10 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 374
11 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 236
12 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 257
13 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 361
14 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 356
15 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 365
16 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 304
17 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 375
18 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 343
19 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 247
20 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 489
21 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 383
22 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 575
23 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 579
24 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 515
25 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 480
26 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 552
27 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 673
28 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 780
29 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 681
30 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 541
31 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 540
32 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 407
33 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 475
34 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 490
35 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 486
36 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 720
37 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 1380
38 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 994
39 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 888
40 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 843
41 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 934
42 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 897
43 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 819
44 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 863
45 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 1137
46 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 852
47 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 898
48 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 775
49 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 778
50 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 780
51 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 1121
52 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 979
53 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 875
54 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 7079
55 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 1026
56 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 977
57 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 829
58 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 1080
59 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 842
60 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 999
61 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 1028
62 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 1008
63 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1260
64 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1399
65 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1436
66 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 1622
67 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 1769
68 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1504
69 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 1580
70 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1591
71 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 1836
72 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 1701
73 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 1513
74 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 2283
75 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 9218
76 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 1971
77 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 1495
78 Обществено обсъждане в гр.Каспичан Понеделник, 25 Април 2016 1380
79 Покана за Общо събрание Вторник, 19 Април 2016 1838
80 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Четвъртък, 14 Април 2016 1419
81 Покана за обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР Четвъртък, 14 Април 2016 1675
82 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Сряда, 13 Април 2016 1446
83 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Петък, 08 Април 2016 1349
84 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Петък, 08 Април 2016 6618
85 Покана за информационна и работна среща Понеделник, 28 Март 2016 1588
86 МИГ Нови пазар-Каспичан обсъди новата стратегия и си избра ново ръководство Понеделник, 28 Март 2016 1442
87 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Четвъртък, 24 Март 2016 1461
88 Покана за информационна среща и обществено обсъждане Понеделник, 14 Март 2016 7497
89 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационни семинари Събота, 12 Март 2016 8307
90 Покана за Общо събрание Четвъртък, 10 Март 2016 7447
91 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ Понеделник, 29 Февруари 2016 7668
92 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна конференция Четвъртък, 18 Февруари 2016 1491
93 ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ Четвъртък, 11 Февруари 2016 1790
94 ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ Вторник, 09 Февруари 2016 1953
95 МИГ Нови пазар-Каспичан започва информационна кампания Сряда, 03 Февруари 2016 1844
96 МИГ Нови пазар-Каспичан подготвя новата стратегия Понеделник, 21 Декември 2015 8636
97 ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ Понеделник, 07 Септември 2015 13302
98 Oбмяна на опит и добри практики с МИГ „Лясковец-Стражица”. Понеделник, 24 Август 2015 4964
99 Общo събрание на МИГ "Нови пазар- Каспичан" Петък, 20 Февруари 2015 1899
100 Четири подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 2439
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2