• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 12 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Профил на купувача до 15.04.2016г.

Визитка на възложителя

 

Вътрешни правила възлагане на Обществени поръчки


Вътрешни правила за възлагане на Обществени поръчки от МИГ

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача от МИГ

 

Публична покана № 9040721/14.04.2015 13:04


Към сайта на АОП

1. Заповед

2. Методика за оценка

3. Проект на договор

4. Техн. задание

5. Техн. оферта

6. Ценова оферта

7. Административни сведения

8. Декларация чл. 47 ал.1 от ЗОП

9. Декларация чл. 47 ал.2 от ЗОП

10. Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП

11. Протокол за избор на изпълнител

12.Таблица обособена позиция 1

13.Таблица обособена позиция 2

14.Таблица обособена позиция 3

15. Договор за предоставяне на услуга- Позиция 1

16. Техническа оферта- Позиция 1

17. Ценова оферта- Позиция 1

18. Договор за предоставяне на услуга- Позиция 2 и 3

19. Техническа оферта- Позиция 2

20. Ценова оферта- Позиция 2

21. Техническа оферта- Позиция 3

22. Ценова оферта- Позиция 3

 

Публична покана № 9036128


Публична покана 2014 г.

1. Техн. задание

2. Техн. оферта

3. Ценова оферта

4. Административни сведения

5. Декларация чл.47 ал.1 от ЗОП

6. Декларация чл.47 ал.2 от ЗОП

7. Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП

8. Протокол за избор на изпълнител

9. Таблица обособена позиция 1

10.Таблица обособена позиция 2

11.Таблица обособена позиция 3

12.Таблица обособена позиция 4

13.Таблица обособена позиция 5

14. Договор за предоставяне на услуга- Позиция 1 и 2

15. Договор за предоставяне на услуга- Позиция 3

 

Oбществените поръчки


Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Списък на обществените поръчки - 2013

Списък на обществените поръчки - 2014

Списък на обществените поръчки - 2015

 


Списък на физическите лица, с които МИГ Нови пазар-Каспичан има сключени договори

Списък на юридическите лица, с които МИГ Нови пазар-Каспичан има сключени договори

 

 

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения