• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 13 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Контакти Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан”
Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан”

Адрес:
Ул. Оборище 5 , ет. 2
НОВИ ПАЗАР
Шумен
9900

Телефон: 0886336550

Информация: Екип на „МИГ Нови пазар – Каспичан” :
Изпълнителен Директор : Васил Тонев
Тел : 0886331550
Имейл : mignpk@abv.bg

Експерт „ Прилагане на стратегия за ВОМР” :
Десислава Илчева
Тел : 0886 336 550
Имейл : mignpk@abv.bg

Експерт „Административни дейности”


Счетоводител : Цветелина Христова
Тел : 0897 970 996
Имейл : mignpk@abv.bg