• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

ФИЛМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СМР НА "МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН"
Написано от Administrator
Четвъртък, 24 Септември 2015 15:35
ПДФ Печат Е-мейл


Като част от дейностите за популяризиране, информиране и публичност, Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан възложи и бе изработен филм за реализирането на Стратегията за местно развитие на територията на двете общини Нови пазар и Каспичан за периода от юни 2012г. до септември 2015г. Филмът представя по-голямата част от реализираните с финансовата подкрепа на МИГ Нови пазар-Каспичан проекти.