• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Покана за информационни срещи за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегия по подмярка 19.1„Помощ за подготвителните дейности“ на мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.
Написано от Administrator
Понеделник, 21 Август 2023 13:36
ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” има удоволствието да Ви покани на  провеждането на еднодневни информационни срещи за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегия по подмярка 19.1„Помощ за подготвителните дейности“ на мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Информационните събития ще бъдат проведени в следните населени места:

На 23.08.2023г. от 9.00 часа в заседателната зала на ул. „Оборище“ №5 (бивш Профсъюзен дом), гр. Нови пазар ;

На 23.08.2023г. от 11.00 часа в Заседателна зала на Община Каспичан,

гр. Каспичан.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!