• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си
Написано от Administrator
Четвъртък, 03 Ноември 2016 11:29
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


На официална церемония в Министерски съвет, Председателят на УС на МИГ Нови пазар-Каспичан Ангел

Куцаров получи споразумението за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие

на сдружението за новия програмен период.

Договори за над 78 млн. лв. бяха връчени на 36 общини за развитие и облагородяване на териториите си по

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на

селските райони (2014-2020 г.).

В Гранитна зала на Министерски съвет първите 21 споразумения връчиха министър-председателят Бойко

Борисов и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

На връчването присъстваха зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев и

директорът на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.

Споразуменията обхващат близо 500 000 души население, като с тях ще се финансират дейности свързани,

с инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микропредприятия, туризъм, опазване на културното

наследство на териториите и други.


Последно променен на Четвъртък, 03 Ноември 2016 11:48