• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ
Написано от Administrator
Понеделник, 16 Октомври 2017 15:38
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


Екипът на МИГ Нови пазар-Каспичан взе участие в четвъртата международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие (ВОМР), която се проведе в периода 10-13 октомври в гр.Правец.

Форумът бе организиран от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) със съдействието на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, която обединява всички действащи местни инициативни групи (МИГ) в страната.

Събитието бе посветено на 10 годишнината от началото на прилагане на подхода ЛИДЕР в България и имаше за цел да бъдат очертани основните предизвикателства и възможните решения пред подхода през настоящия програмен период. По време на конференцията бяха представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през периода 2007-2013 г., бяха обменени идеи, ноу-хау и информация за изпълнението на подхода ВОМР през периода 2014–2020 г.

Конференцията бе официално открита от ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. заместник-министър д-р Лозана Василева и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ г-жа Ивелина Пенева. В нея взеха участие МИГ от страната, представители на централното координационно звено към Министерския съвет, Държавен фонд „Земеделие“, както и на останалите оперативни програми, финансиращи подхода ВОМР в България.

Във форума се включиха около 200 представители на местни инициативни групи от близо 20 държави от и извън ЕС, както и експерти от Европейската комисия, управляващи органи и разплащателни агенции от страни-членки на ЕС, национални селски мрежи и ЛИДЕР асоциации.

Последно променен на Понеделник, 16 Октомври 2017 15:48