• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 15 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Покана за информационни срещи
Написано от Administrator
Сряда, 15 Ноември 2017 14:00
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


П О К А Н А

„Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в периода 21 ноември–05 декември 2017г., в населените места от територията по следния график:

- На 21.11.2017г. от 14.00 часа в кметство с.Стан, общ.Нови пазар

- На 21.11.2017г. от 16.00 часа в кметство с.Енево, общ.Нови пазар

- На 22.11.2017г. от 14.00 часа в пенсионерски клуб с.Могила, общ.Каспичан

- На 22.11.2017г. от 16.30 часа в клуб към читалището с.Каспичан, общ.Каспичан

- На 23.11.2017г. от 11.00 часа в кметство с.Памукчии, общ.Нови пазар

- На 23.11.2017г. от 13.00 часа в кметство с.Преселка, общ.Нови пазар

- На 24.11.2017г. от 10.30 часа в зала 310 на община гр.Нови пазар

- На 24.11.2017г. от 15.00 часа в зала 310 на община гр.Нови пазар

- На 27.11.2017г. от 14.00 часа в пенсионерски клуб с.Върбяне, общ.Каспичан

- На 27.11.2017г. от 16.00 часа в кметство с.Правенци, общ.Нови пазар

- На 28.11.2017г. от 13.30 часа в читалището с.Златна нива, общ.Каспичан

- На 28.11.2017г. от 16.00 часа в пенсионерски клуб гр.Плиска, общ.Каспичан

- На 29.11.2017г. от 13.30 часа в кметство с.Марково, общ.Каспичан

- На 29.11.2017г. от 15.30 часа в кметство с.Косово, общ.Каспичан

- На 30.11.2017г. от 10.30 часа в заседателната зала на община гр.Каспичан

- На 30.11.2017г. от 13.00 часа в заседателната зала на община гр.Каспичан

- На 04.12.2017г. от 14.00 часа в кметство с.Избул, общ.Нови пазар

- На 04.12.2017г. от 16.00 часа в кметство с.Войвода, общ.Нови пазар

- На 05.12.2017г. от 14.00 часа в кметство с.Мировци, общ.Нови пазар

- На 05.12.2017г. от 16.00 часа в кметство с.Стоян Михайловски, общ.Нови пазар

Информационните срещи са подходящи както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

Последно променен на Сряда, 15 Ноември 2017 14:03