• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 15 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Кандидати, допуснати до интервю
Написано от Administrator
Понеделник, 22 Януари 2018 13:29
ПДФ Печат Е-мейл

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН

След разглеждане и проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан”

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ДО ИНТЕРВЮ  СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

Интервюто ще се проведе на 23.01.2018 г. от 14:00 часа в стая 304, етаж 3 на Община Нови пазар

Последно променен на Понеделник, 22 Януари 2018 13:35