• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Покана за Общо Събрание
Написано от Administrator
Вторник, 10 Юли 2018 11:35
ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН”


На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.30, ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „МИГ Нови пазар-Каспичан”, Управителният съвет на Сдружението свиква общо събрание на 26.07.2018г. от 16.30 часа в гр.Нови пазар, в многофункционалната зала на НЧ „Христо Ботев-1872“, при следния дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на приоритетни критерии за оценка по мерките от стратегията, приложии при класиране на проектни предложения с равен брой ;

2. Обсъждане и приемане на минимален брой точки при класиране на проектните предложения ;

3. Избор на нов представител от МИГ Нови пазар – Каспичан в ОС на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“;

4. Приемане на промени в Управителния съвет ;

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

 

Последно променен на Вторник, 10 Юли 2018 11:40