• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1
Написано от Administrator
Петък, 27 Юли 2018 09:06
ПДФ Печат Е-мейл

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1

 

 

Във връзка с предстоящия прием през 2018 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар - Каспичан  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.1Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Документи за попълване към условията за кандидатстване

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи към условията за изпълнение

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 05.08.2018 г.


Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Публикувано на 27.07.2018г.