• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1
Написано от Administrator
Четвъртък, 27 Септември 2018 09:41
ПДФ Печат Е-мейл

Списък на  одобрен проект за финанасиране от КППП и Върховния управителен орган на

МИГ Нови пазар-Каспичан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ: BG06RDNP001-19.015 МИГ Нови пазар - Каспичан

Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" .

 

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Искана безвъзмездна финансова помощ (лв.)

Получена средноаритметична техническа оценка

1

BG06RDNP001-19.015-0001

Иванови Агро ООД

Изграждане на цех за първична преработка и пакетиране на ядки, закупуване на машини и оборудване“

195 582.82

90

 

 

 


 

Последно променен на Четвъртък, 27 Септември 2018 09:46