• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан
Написано от Administrator
Сряда, 31 Октомври 2018 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

”Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” проведе две обучения на територията на МИГ Нови пазар – Каспичан. Участниците бяха потенциални бенефициенти, които имаха готови проектни идеи, които се надяват да реализират с помощта на МИГ Нови пазар - Каспичан. На обученията присъстваха също представители от различни сектори - фирми, НПО, представители на уязвими групи, физически лица, земеделски производители, читалища и представители на Общините Нови пазар и Каспичан.

Темите на обученията:

ü "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС";

ü Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ";