• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г.
Написано от Administrator
Понеделник, 19 Ноември 2018 15:00
ПДФ Печат Е-мейл

”Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” проведе  обучение  на тема "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ" в гр. Каспичан  на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. На обучението присъстваха представители от различни сектори - фирми, НПО, физически лица, земеделски производители, читалища и представители на Общините Нови пазар и Каспичан.

На участниците  в обучението се представиха  презенцации  за електронно подаване на  проектни предложения по мерки включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Нови пазар - Каспичан“  и управление и отчитане на дейностите  в ИСУН 2020 . В дискусия , някои от участниците  споделиха опит за допускани грешки и постигнати резултати .

 

На всички присъстващи бяха раздадени информационни материали - листовки, бюлетини, брошури за различните мерки.