• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан
Написано от Administrator
Вторник, 22 Януари 2019 17:02
ПДФ Печат Е-мейл

 

 

Проектни   предложения  одобрени от  КППП и  Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.099 - МИГ Нови пазар – Каспичан по мярка 4.1.1 „Инвестиции в  земеделските стопанства” :

 

 

Проект: BG06RDNP001-19.099-0002- „Закупуване на земеделска техника“

На кандидат: „ЛЪКИ ВАЙНАРИ” ООД

Проекта получи  средноаритметична техническа оценка от КППП –    50  точки

Обща стойност на проекта: 92 055.00 лв.

 

 

Проект: BG06RDNP001-19.099-0001- „Модернизиране стопанството на ЗП Селим Хамди Селим“

На кандидат:  ЗП Селим Хамди Селим

Проекта получи  средноаритметична техническа оценка от КППП –   27.5  точки

Обща стойност на проекта: 149 900.00 лв.

 

 

Последно променен на Вторник, 22 Януари 2019 17:08