• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5
Написано от Administrator
Петък, 10 Май 2019 15:58
ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5.

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар - Каспичан” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване за подбор на проектни предложения по мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на   e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в офиса на МИГ Нови пазар – Каспичан, гр.Нови пазар, ул.”Оборище”1, ет.3 .

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 20.05.2019 г.


Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН, като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

Документи за обществено обсъждане - Изтегли