• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
График за информационни срещи
Написано от Administrator
Понеделник, 03 Юни 2019 13:25
ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А

 

Уважаеми потенциални бенефициенти от територията на общините Нови пазар и Каспичан, екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в населените места от територията на МИГ по следния график:

 

 

Населено място

Място на провеждане

Час и дата на провеждане

гр.Плиска

Пенсионерски клуб

07.06.2019г. в 10.00 часа

с.Върбяне

Пенсионерски клуб

10.06.2019г. в 13.30 часа

с.Войвода

кметство

10.06.2019г. в 9.30 часа

с. Енево

Читалище

12.06.2019г. в 16.30 часа

с. Памукчии

Читалище

12.06.2019г. в 11.00 часа

с.Стан

Пенсионерски клуб

13.06.2019г. в 11.00 часа

гр.Нови пазар

Многофункционалната зала на
НЧ“Хр. Ботев- 1872“

14.06.2019г.
в 10.00 часа

гр. Каспичан

Заседателна зала на Община Каспичан

06.06.2019г.
в 10.00 часа