• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Написано от Administrator
Вторник, 27 Август 2019 15:31
ПДФ Печат Е-мейл

Подписване на договор  за финансиране по мярка 4.2.1” Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Днес  на  27.08.2019г. Председателят на УС на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” -  Ангел Куцаров  и бенефициента  „ИВАНОВИ  АГРО” ООД  подписаха тристранен договор  с  ДФЗ –Разплащателна агенция за финансиране на проектно предложение  по мярка  4.2.1” Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Проектното предложение BG06RDNP001-19.015-0001 „Изграждане на цех за първична преработка и пакетиране на ядки, закупуване на машини и оборудване“  е на  стойност 391 165.65 лв. без ДДС , сумата на одобрената  безвъзмезната  финансова помощ е  194 534.96 лева  без ДДС .

 

 

 


Последно променен на Вторник, 27 Август 2019 15:49