• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 9 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
Написано от Administrator
Сряда, 06 Ноември 2019 12:31
ПДФ Печат Е-мейл

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Уважаеми потенциални бенефициенти от територията на общините Нови пазар и Каспичан, екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в населените места от територията на МИГ по следния график:

Населено място

Място на провеждане

Час и дата на провеждане

с.Стан

Пенсионерски клуб

11.11.2019г. в 10.30 часа

с. Зайчино ореше

кметство

11.11.2019г. в 13.30 часа

с.Кюлевча

Пенсионерски клуб

12.11.2019г. в 10.30 часа

с.Могила

кметство

12.11.2019г. в 13.30 часа

с.Златна нива

Читалище

13.11.2019г. в 10.30 часа

с. Памукчии

Читалище

13.11.2019г в 13.30 часа

Населено място

Място на провеждане

Час и дата на провеждане

гр.Нови пазар

Многофункционалната зала на
Община Нови пазар

27.11.2019г.
в 10.00 часа

гр. Каспичан

Заседателна зала на Община Каспичан

20.11.2019г.
в 10.00 часа