• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан
Написано от Administrator
Четвъртък, 28 Ноември 2019 14:51
ПДФ Печат Е-мейл

Приключиха информационните срещи

 

на МИГ Нови пазар - Каспичан

Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан

В периода от 11.11.2019г. до 27.11.2019г.МИГ Нови пазар – Каспичан проведе 8

информационни срещи в населени места от територията на двете Общини Нови пазар и

Каспичан. Представени бяха мерките от Стратегията за водено от общностите местно

развитие (СВОМР) и информация във връзка с предстоящото отваряне на приеми за

финансиране на проектни предложения .Последно променен на Четвъртък, 28 Ноември 2019 14:56