• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Написано от Administrator
Четвъртък, 14 Май 2020 14:14
ПДФ Печат Е-мейл

ОТМЯНА

НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое неприсъствено заседание от 14.05.2020 год. взе решение да отмени свиканото на 14.05.2020 г. от 16.30 часа в гр. Нови пазар, в многофункционалната зала на Народно читалище „Христо Ботев-1872“ на Общо събрание.

Отмяната е във връзка с въведената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 год. извънредна епидемична обстановка в страната и свързаната с това Заповед № РД-01-263/14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването.