• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
 • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /до завръщане на титуляра/ за длъжността „Експерт Административни дейности“ .
Написано от Administrator
Понеделник, 12 Октомври 2020 14:02
ПДФ Печат Е-мейл

ОБЯВА

СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /до завръщане на титуляра/ за длъжността „Експерт Административни дейности“ .

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

- Образование: Висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

- Трудов стаж: Общ професионален стаж минимум две години;

- Наличието на опит в реализиране на проекти/договори финансирани от ЕС или др. международни донори;

- Наличието на опит в подготовката и провеждането на избор на изпълнител по ЗОП.

- Допълнителна квалификация: Работа с компютър, шофьорска книжка, владеенето на английски език е предимство.

Кандидатите представят следните задължителни документи:

 1. Заявление до Изпълнителния директор;
 2. Автобиография /СV/;
 3. Диплома за завършено висше образование, степен „Бакалавър“;
 4. Документи доказващи трудовия стаж;
 5. Документи доказващи наличието на опит в реализиране на проекти/договори финансирани от ЕС или др. международни донори;
 6. Документи доказващи наличието на опит в подготовката и провеждането на избор на изпълнител по ЗОП.
 7. Сертификати за работа с компютър, владеене на чужд език, шофьорска книжка.

Допълнително кандидатът може да представи:

 1. Мотивационно писмо;
 2. Препоръки;

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 16.00 ч. на 16.10.2020 г. /петък/ в офиса на сдружението в гр- Нови пазар, пл.“Оборище“ № 1, ет. 3, лично или по пощата.

За информация: GSM 0898497788.