• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"
Написано от Administrator
Понеделник, 12 Октомври 2020 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан"

Днес 12.10.2020г., председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Иван Ганчев и Ирина Симеонова Христова, представляващ бенефициента „ИРА 86” ЕООД, подписаха Договор с ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BGRDNP001-19.332-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на кандидат „ИРА 86” ЕООД с наименование: „Модернизация на земеделското стопанство на ИРА 86 ЕООД” по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан".

Проектното предложение е на стойност 124 799.56 лв.

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 74879.74 лв.

Интензитетът на помощта е в размер на 60%

Предвижда се закупуване на селскостопанска техника – телескопичен товарач.

 

Последно променен на Вторник, 13 Октомври 2020 10:27