• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
Написано от Administrator
Четвъртък, 26 Ноември 2020 14:41
ПДФ Печат Е-мейл
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, 
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”  И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Днес 26.11.2020г. в офиса на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, председателят на сдружение МИГ 
„Нови пазар - Каспичан" Иван Ганчев и кметът на община НОВИ ПАЗАР Георги Сашев Георгиев  
подписаха Договор с ДФ "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
процедура BG06RDNP001-19.283-S2 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", Мярка 7.5 „Инвестиции 
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с 
финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната 
финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на  ОБЩИНА 
НОВИ ПАЗАР с наименование: „Подобряване на материално техническата база за нуждите 
на "Археологическа музейна сбирка", към Общинска художествена галерия "Петър Персенгиев"”

Одобрените за финансиране  разходи и одобрената безвъзмездна финансова помощ са 
в размер на 23 696.00 лв., като 210326,40 лв. са предоставени от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони , а 2 369,60 лв. са от националния бюджет.


Последно променен на Петък, 27 Ноември 2020 16:34