• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 7 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
Написано от Administrator
Петък, 18 Декември 2020 13:05
ПДФ Печат Е-мейл

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”  И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Днес 18.12.2020г. председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Иван Ганчев и кметът на община Нови пазар Георги Сашев Георгиев подписаха Договор с ДФ "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.283-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на  ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР с наименование „Община Нови пазар – привлекателен културно-исторически и туристически център”. Проектът включва следните дейности:

1. Създаване на зони за пикник в местността "Станата". Изработка доставка и монтаж на 17 бр. туристически заслони с маси, пейки, барбекюта, пейки за отдих с габиони и кошчета за отпадъци . Всеки от заслоните е с капацитет 14 седящи места.

2. Доставка и монтаж на детски съоръжения и обособяване на 5 броя кътове за игра.

3. Изграждане на четири крайпътни зони за отдих, всяка с 3 броя пейки.

4. Изграждане на 1 туристически заслон  и две пейки за отдих до изворна чешма в местността „Баалар чешма”.

5. Възстановяване на изворна чешма, близо до м. „Станата" и монтиране на две пейки за отдих.

Одобрените за финансиране  разходи и одобрената безвъзмездна финансова помощ са в размер на 114 630.79 лв. Интензитетът на помощта е 100% , като 90% са предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% са от Националния бюджет.