• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА за подбор на проектни предложения по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Написано от Administrator
Петък, 26 Февруари 2021 14:52
ПДФ Печат Е-мейл

ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА

за подбор на проектни предложения по мярка

4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.337-S1

 

На 26.02.2021г. МИГ „Нови пазар - Каспичан“ получи ЗАПОВЕД на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с която ОДОБРЯВА като законосъобразна проведената процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.337-S1 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група.