• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по рестартирана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан”
Написано от Administrator
Петък, 19 Март 2021 17:35
ПДФ Печат Е-мейл

СПИСЪК

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

одобрени от Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан“

по рестартирана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни

съгласно Протокол от заседание на УС №167/18.03.2021г.

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Обща стойност на проекта

(лв.)

Безвъзмездна

финансова помощ (лв.)

100%

Получена средноаритметична техническа оценка (над 25 т.)

1

BG06RDNP001-19.398 -0004

Народно читалище "Христо Ботев -1896" с.Каспичан

Богатството на старите кулинарни традиции”

8 688.10

8 688.10

60т.

2

BG06RDNP001-19.398-0002

Народно читалище „Пробуда - 1928” гр. Каспичан

„Съхранение и популяризиране на българските народни танци, оцелели през вековете”

21 560,80

21 560,80

55т.

3

BG06RDNP001-19.398-0003

Народно читалище „Христо Косовски – 1926” с. Косово

„Възраждане и популяризиране на българския фолклор в с.Косово”

16 088,04

16 088,04

55т.

4

BG06RDNP001-19.398-0001

Народно читалище "Просвета - 1911" гр.Плиска

„Българските традиции – мост между поколенията“

17 360,00

17 360,00

45т.