• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
МИГ „Нови пазар - Каспичан" , Община Каспичан и ДФ „Земеделие“ подписаха анекси към два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Написано от Administrator
Сряда, 21 Юли 2021 13:38
ПДФ Печат Е-мейл

 

На 20.07.2021г. председателят на сдружение МИГ „Нови пазар - Каспичан" Иван Ганчев, кметът на Община Каспичан Милена Недева и ДФ „Земеделие“ подписаха анекси към следните два  Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 

1. По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проектно предложение с наименование „Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. "Ал. Стамболийски” в град Каспичан. След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител безвъзмездната финансова помощ за проектното предложение от 200 684.66 без ДДС става 191 632,97 без ДДС.

2. По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ за проектно предложение с наименование „Обновяване на зона за отдих в местност „Кирека“. След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител безвъзмездната финансова помощ за проектното предложение от 50 400 лв. без ДДС става  41 915,33 лв. без ДДС.

Последно променен на Сряда, 21 Юли 2021 15:19