• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 12 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

МИГ „Нови пазар - Каспичан" ,ДФ „Земеделие“ и Селим Хамди Селим подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Написано от Administrator
Сряда, 21 Юли 2021 13:49
ПДФ Печат Е-мейл

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „Нови пазар – Каспичан“

 


 

 

подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 20.07.2021г. МИГ „Нови пазар – Каспичан“ подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Земеделски производител Селим Хамди Селим– село Преселка, община Нови пазар. Договорът е по мярка 4.1.1„Инвестиции в земеделските стопанства” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Нови пазар – Каспичан“.

Наименование на проекта:

„Модернизиране на стопанството“

Стойност на проекта: 149 900,00 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

 

Последно променен на Сряда, 21 Юли 2021 15:18