• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.2.1 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И „КРИС ОЙЛ 97“ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Написано от Administrator
Понеделник, 08 Ноември 2021 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.2.1 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И „КРИС ОЙЛ 97“ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

Днес 08.11.2021г., Председателят на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Иван Ганчев и Величко Грудев, представляващ бенефициента „Крис ойл 97“ ЕООД, подписаха договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.337-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Крис ойл 97“ ЕООД с наименование „Модернизация на производствените мощности на фабрика за растителни масла“.

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на 238 920,00лв., а одобрената финансова помощ е в размер на 119 460,00лв.

 

Проектът включва закупуване на дизелов генератор, лющилник за слънчогледово семе с нерегулируем барабан, чукова мелница и др.

Последно променен на Петък, 12 Ноември 2021 11:17