• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 20 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО КОСОВСКИ - 1926“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Написано от Administrator
Петък, 10 Декември 2021 15:24
ПДФ Печат Е-мейл

 

Днес 10.12.2021г., председателят на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Иван Ганчев и Иванка Мирчева, представляващ бенефициента Народно читалище „Христо Косовски - 1926“, подписаха договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.398-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Народно читалище „Христо Косовски - 1926“ с наименование „Възраждане и популяризиране на българския фолклор в с.Косово“.

Одобрените за финансиране  разходи и одобрената безвъзмездна финансова помощ са в размер на 16 078,04лв.

Проектът включва закупуване на облекла за фолклорните състави към Читалището.