• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И „ФИ ЕНД ЕЛ“ ЕООД
Написано от Administrator
Вторник, 01 Февруари 2022 15:38
ПДФ Печат Е-мейл

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ

„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И „ФИ ЕНД ЕЛ“ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА

ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Днес 01.02.2022г., СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ и бенефициента „ФИ ЕНД ЕЛ“ ЕООД,

подписаха договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

процедура BG06RDNP001-19.089-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 6.4.1 „Инвестиции в

подкрепа на неземеделски дейности“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски

фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за

периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на

одобрен проект на „ФИ ЕНД ЕЛ“ ЕООД с наименование „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА

СГРАДА В КЪЩА ЗА ГОСТИ СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ“.

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на 165 152,81лв., а одобрената финансова

помощ е 75% или в размер на 119 735,79лв.

 

Последно променен на Вторник, 01 Февруари 2022 16:45