• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 20 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1928“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Написано от Administrator
Четвъртък, 03 Февруари 2022 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

На 03.02.2022г., Председателят на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Георги Сашев Георгиев и Стефан Тодоров Петков, представляващ бенефициента Народно читалище „Пробуда - 1928“, подписаха договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.398-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Народно читалище „Пробуда - 1928“ с наименование „Съхранение и популяризиране на българските народни танци, оцелели през вековете“.

Одобрените за финансиране  разходи и одобрената безвъзмездна финансова помощ са в размер на 21 560,80лв.

Проектът включва закупуване на носии и инвентар за нуждите на танцовите състави към читалището.

 

 

Последно променен на Сряда, 09 Февруари 2022 15:55