• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 15 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Списък на отхвърлените проектни предложения, одобрен от Върховния управителен орган на МИГ "Нови пазар - Каспичан" по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.570 на МИГ "Нови пазар - Каспичан" по мярка 6.4.1
Написано от Administrator
Петък, 25 Март 2022 16:53
ПДФ Печат Е-мейл

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК

НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

одобрен от Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан“

по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.570 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

№ по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Искана БФП (лв.)

1.

BG06RDNP001-19.570-0001

"СТАР-89" ЕООД

Разширяване на дейността на Стар -89 ЕООД чрез изграждане на център за услуги в гр. Нови пазар

110 199,36лв

2.

BG06RDNP001-19.570-0002

ЛЕКОВ И СИНОВЕ ЕООД

Повишаване на конкурентоспособността и повишаване на производствените мощности на "Леков и Синове" ЕООД, чрез инвестиции в закупуване на нови производствени машини

89 910,00лв

3.

BG06RDNP001-19.570-0003

КЕРАМИТ ООД

Модернизиране на производственото оборудване на "Керамит" ООД

101 718,75лв

4.

BG06RDNP001-19.570-0004

ВАРИАНТ ПЕТРОВ ЕООД

Разширяване на производствената дейност на "Вариант Петров" ЕООД в гр. Каспичан

96 415,00лв

5.

BG06RDNP001-19.570-0005

ЕТ "Газстрой - Даниела Петрова"

Инвестиции за конкурентно развитие на ЕТ "Газстрой - Даниела Петрова" в сферата на строителните услуги

80 791,94лв

6.

BG06RDNP001-19.570-0006

ЕТ НИКЕ - НИКОЛАЙ АТАНАСОВ

Закупуване на специализирана техника за бетонов възел в гр.Нови пазар -Челен товарач

113 122,50лв

7.

BG06RDNP001-19.570-0007

НЮ ПАРАДАЙС ЕООД

Разширяване на дейността на "Ню парадайс" ЕООД в гр. Нови пазар

38 630,25лв

Последно променен на Петък, 25 Март 2022 16:55