• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И „КЕРАМИТ“ ООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Написано от Administrator
Четвъртък, 31 Март 2022 16:29
ПДФ Печат Е-мейл

 

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И „КЕРАМИТ“ ООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

 

Днес 31.03.2022г., Председателят на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Георги Сашев Георгиев и Христо Драгомиров Христов, представляващ бенефициента „КЕРАМИТ“ ООД, подписаха договор с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.089-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „КЕРАМИТ“ ООД с наименование „Модернизиране на производственото оборудване на „Керамит“ ООД“.

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на 117 119,55лв., а одобрената финансова помощ е в размер на 87 839,62лв.

 

Проектът включва закупуване на фотоволтаична система, специализиран принтер за копирки с консумативи, лазерен гравир, керамична пещ, 3D скенер, 3D принтер и др.