• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 6 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Прекратен е стартиралия на 28.03.2022г. прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.570
Написано от Administrator
Понеделник, 04 Април 2022 13:25
ПДФ Печат Е-мейл

На основание на взето решение на УС на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан“, съгласно Протокол №193/01.04.2022г., е прекратен стартиралия на 28.03.2022г. прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.570 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2022 14:27