• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 9 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

П О К А Н А, екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” има удоволствието да Ви покани на информационни срещи
Написано от Administrator
Сряда, 28 Септември 2022 16:22
ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А

 

 

Уважаеми дами и господа,

Екипът на СНЦ „МИГ Нови пазар-Каспичан” има удоволствието да Ви покани на информационни срещи, организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в населените места от територията на МИГ по следния график:

 

Населено място

Място за провеждане

Час и дата на провеждане

с. Стан

Пенсионерски клуб

30.09.2022г. в 09.00 часа

с. Зайчино Ореше

кметство

30.09.2022г. в 11.00 часа

с. Енево

НЧ „Васил Левски-1896“

30.09.2022г. в 14.00 часа

с. Памукчии

НЧ „Просвета-1919“

03.10.2022г. в 09.00 часа

гр. Плиска

Пенсионерски клуб

03.10.2022г. в 11.00 часа

с. Преселка

НЧ „Просвета-1921

03.10.2022г. в 14.00 часа

с. Избул

НЧ „Отец Пайсий -1928“

04.10.2022г. в 09.00 часа

с. Войвода

кметство

04.10.2022г. в 11.00 часа

с. Мировци

кметство

04.10.2022г. в 14.00 часа

гр. Нови пазар

Заседателна зала на ул. „Оборище“№5 (бивш профсъюзен дом) гр. Нови пазар

05.10.2022г. в 10.30 часа

гр. Каспичан

Заседателна зала на Община Каспичан

06.10.2022г. в 10.30 часа

с. Каспичан

НЧ „Христо Ботев-1896“

с. Каспичан

06.10.2022г. в 14.00 часа

с. Върбяне

кметство

07.10.2022г. в 09.00 часа

с. Могила

Пенсионерски клуб

07.10.2022г. в 11.00 часа

с. Кюлевча

Пенсионерски клуб

10.10.2022г. в. 10.00 часа

с. Златна нива

Пенсионерски клуб

10.10.2022г. в 14.00 часа

 

 

 

 

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!