• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 11 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.782 за мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – 2023г.
Написано от Administrator
Петък, 16 Юни 2023 15:50
ПДФ Печат Е-мейл

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.782 за мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – 2023г.

Във връзка с предстоящия прием (август 2023 г.) на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 6.4.1. Проектът на Насоки по процедура BG06RDNP001-19.782, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложените образци на документи към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове. Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Срокът за предложения и становища от заинтересованите лица е до 17:00ч. на 24.06.2023 г

1. Условия за кандидатстване
2. Условия за изпълнение
3. Документи към Усл. за кандидатстване

4. Документи към Усл.  за изпълнение
5. Обява

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Срокът за предложения и становища от заинтересованите лица е до 17:00 ч. на 24.06.2023 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на сайта на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ – www.migbg.org.

Последно променен на Петък, 16 Юни 2023 16:10